Utvecklas tillsammans

Om mötesplatsen

CX Management är den nya mötesplatsen för alla som arbetar med att erbjuda sina kunder unika kundupplevelser. En mötesplats där branschen samlas för att inspireras, skapa kunskapsutbyten och tillsammans hitta nya sätt för att skapa kundupplevelser i världsklass.

 

Tillsammans utvecklar vi branschen och säkerställer att kunder får uppleva den bästa kundservicen och upplevelsen. Vi samlar experterna som delar med sig av kloka råd, handfasta tips och konkreta verktyg för att din organisation ska kunna skapa ännu bättre kundresor.

Kom och lyssna på deras erfarenheter!

Anmäl dig idag för att ta era kundresor, och därmed även er försäljning, till nästa nivå! Säkra upp kompetensutvecklingen för hela företaget!

Våga vända pyramiden!

För att lyckas med transformationen mot en mer kundcentrerad organisation så måste du sätta medarbetaren och kunden i första rummet! En bra kundupplevelse kan vi alla känna från tillfälle till annat men det räcker inte för att säkerställa en kundresa i världsklass. De företag och myndigheter som vågat ta de första stegen, börjar redan se många positiva effekter.

På konferensen får du bland annat svar på frågorna:

  • Så leder du en digital transformation.
  • Kan du verkligen möta kundernas krav på service och samtidigt nå era resultatmål?
  • Vilka krav kan du som ansvarig ställa på din ledningsgrupp?
  • Vad menas egentligen med en automatiserad kundtjänst och kan det verkligen bidra till en förbättrad upplevelse för kunder?
  • Vilka är de senaste trenderna i branschen?
  • På vilket sätt kan Facebook, Twitter, WeChat, Chat GPT och andra sociala medier skapa värden i kundresan
  • Vad innebär det egentligen att bygga en kundcentrerad organisation?
  • Vem bär ansvaret för kundupplevelsen?

Med avstamp i ledarskapet, medarbetaren och framförallt kunden, så kommer vi att ägna den här dagen åt utbyte, kunskap och erfarenheter tillsammans med några av Sveriges främsta organisationer och personer inom området CX Management!