Årets konferensprogram 2024 släpps snart

Årets Moderator - Frida Boisen

  Årets Moderator - Frida Boisen

  Frida Boisen är en av Sveriges mest kända mediepersonligheter och enligt tidningen Fokus har hon blivit utnämnd till en av Sveriges mest inflytelserika personer. Med sin gedigna erfarenhet som både chefredaktör och toppchef i mediebranschen har hon ett innovativt perspektiv på hur man kan slå igenom i mediebruset och skapa framgångsrik affärsutveckling med nya digitala möjligheter.

  24 Oktober

  Registrering & Kaffe
  • 8:00 - 8:50
  • Plenumscenen

  Registrering & Kaffe

  Frida Boisen inleder CX Management
  • 8:50 - 9:00
  • Plenumscenen

  Frida Boisen inleder CX Management

  Med sin gedigna erfarenhet som både chefredaktör och toppchef i mediebranschen har Frida ett innovativt perspektiv på hur man kan slå igenom i mediebruset och skapa framgångsrik affärsutveckling med nya digitala möjligheter.

  Frida Boisen, moderator på CX Management.

  Service med inspiration från Hospitality
  • 9:00 - 9:20
  • Plenumscenen

  Service med inspiration från Hospitality

  Service är en kulturfråga och ett av dom starkaste verktyg för att driva försäljning och skapa kundlojalitet. I detta sammanhang berättar Thomas om Åhlens nya servicekoncept med inspiration från hospitality och strategin för att lyckas.

  Thomas Engelhart, Chief Customer Officer, Åhlens.

  Generativ AI och effekterna av ChatGPT inom retail
  • 9:20 - 10:20
  • Plenumscenen

  Generativ AI och effekterna av ChatGPT inom retail

  I denna panel kommer vi diskutera hur Chat GPT, GAI och en alltmer kräsen konsument har påverkat retail. Vi diskuterar frågeställningar från ett kommersiellt, strategiskt och akademiskt perspektiv. Är prompt ingenjören den hetaste rekryteringen 2023?

  Alex Baker, Grundare och CEO på Retail Tech X och Nordic Retail Hub.
  Fler panelister släpps inom kort.

  Produktbeskrivningar, AI och feedback-loopar – ett paradigmskifte
  • 10:20 - 10:50
  • Plenumscenen

  Produktbeskrivningar, AI och feedback-loopar – ett paradigmskifte

  Feedback-loopar kan komma direkt från kunden på hemsidan, information som ges till kundtjänst eller vid tredjeparts-kundundersökningar. Produktsidor, informationssidor m.m. kan tillämpas på innehåll som berör alla kunder, oavsett om det gäller köp eller informationsinhämtning. EngineAI är ledande inom produktbeskrivningar, AI och feedback-loopar och delar med sig av sina kunskaper.

  Edvin Kjäl, Head of Operations, Co-founder, EngineAI.

  Fika & Mingel
  • 10:50 - 11:10
  • Utställningen

  Fika & Mingel

  Utbyt erfarenheter och tips med branschkollegor över en fika.

  Hur skiljer sig shopperbeteendet i den fysiska butiken och onlinebutiken? Förstå shopperresan och driv din affär.
  • 11:10 - 11:40
  • Plenumscenen

  Hur skiljer sig shopperbeteendet i den fysiska butiken och onlinebutiken? Förstå shopperresan och driv din affär.

  Hur beter sig shoppern i matvarubutik?
  Shoppern i butik missar 99,7% av sortimentet!
  Hur bryter vi autopiloten i butik?
  Hur fyller vi butiken med meningsfulla aktiviteter som driver snittkvitto?
  Hur skiljer sig resan mellan fysisk och digital kanal?

  Frida kommer ge oss en djupdykning i shopper-beteendet genom Eye-tracking. Vi får följa med på en tur genom kundvarvet som visar hur shoppern söker, interagerar och konverterar. Frida tar även upp skillnaderna mellan den fysiska butiken och onlinebutiken.

  Frida Åkerlund, Partner/COO, Retail Academics.

  Från elektronikbutik i Mjölby till självutnämnd Grillkung i Sverige.
  • 11:40 - 12:00
  • Plenumscenen

  Från elektronikbutik i Mjölby till självutnämnd Grillkung i Sverige.

  En föreläsning om att driva e-handel med expertfokus i smal nisch, hur vi jobbar med kundservice och om vad vi har satt i våra väggar.
  - Vad lärde jag mig i en elektronikbutik i Mjölby som vi tog ut på e-handeln?
  - Vad har vi satt i våra väggar?
  - Hur har vi jobbat med kundservice genom kraftig tillväxt?
  - Hur hittar vi lönsamhet?

  Sebastian Virta, VD, Grillkung.

  Kundhantering - Är det verkligen så krångligt?
  • 12:00 - 12:30
  • Plenumscenen

  Kundhantering - Är det verkligen så krångligt?

  Vi fastnar ofta i en alltför komplicerad bild av vad kunden önskar och glömmer att de flesta kunder är som vi själva. Vill vi ha 20 fraktalternativ, otaliga inspirationsmail, och olika medlemsklubbar. Eller vill vi i verkligheten bara ha det vi beställt på ett snabbt och enkelt sätt från ett företag vi litar på. I vår strävan efter att tillfredsställa kunden så råkar vi ibland kanske vända på 80-20modellen och lägga 80% av vår energi på "kryddningen" och 20% på the basics. Men i verkligheten borde det nog vara tvärtom. I den här programpunkten kommer Joel prata om hur de lyckats hålla en nöjd kund rakt genom tillväxt, lagerflyttar, pandemi och allmänt kaos.

  Joel Löwenberg, VD, Gymkompaniet. Lyckades öka omsättningen från 3 miljoner till 64,5 miljoner på 7 år.

  Lunch
  • 12:30 - 13:30
  • Plenumscenen

  Lunch

  Ät en härlig lunch samtidigt som du får tid att nätverka med andra deltagare. Kaffe och kaka serveras i utställningen efter lunchen.

  Parallella Spår
  • 13:30 - 14:00

  Parallella Spår

  Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst. Se alternativen här under.

  Är AI en spik i den upphovsrättsliga kistan?
  • Lagar & Regler
  • Rum 1

  Är AI en spik i den upphovsrättsliga kistan?

  Ny tekniska möjligheter innebär att gamla sanningar måste omprövas, inte minst när det gäller upphovsrätten. Det handlar både om hur saker skapas och hur vi använder det som har skapats. I förlängningen kan det innebära att vi behöver ny lagstiftning, men vad kan och ska vi göra fram till dess?

  Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv.

  Led din personal genom ett AI-landskap
  • Ledarskap & Strategi
  • Rum 2

  Led din personal genom ett AI-landskap

  I och med AI:s intåg i varje människas vardag och arbetsliv finns det flera nya aspekter du som ledare bör tänka på i ditt ledarskap.

  Som ledare bör du vara flexibel och öppen för att anpassa arbetsprocesser och strukturer i takt med teknikens utveckling. Att vara beredd att ompröva och omforma befintliga arbetsmetoder kan leda till ökad effektivitet och innovation.

  Genom att anta en strategisk och medveten inställning till användningen av AI och samtidigt vara lyhörd för personalens behov och farhågor kan du skapa en arbetsmiljö där AI används på ett sätt som gynnar både organisationen och dess medarbetare.

  Ta del av ett pass där dina ledaregenskaper fördjupas i hur du leder ditt team och din organisation genom ett förändrat arbetslandskap.

  Patrick Couch, affärsutvecklare och AI-expert, Silo AI.

  Maximera kundupplevelsen i en digital värld: 4 nycklar till framgång
  • Ramverk & Case
  • Rum 4

  Maximera kundupplevelsen i en digital värld: 4 nycklar till framgång

  Vi befinner oss i en teknikrevolution som driver en kundrevolution – makten har förflyttats från företagen till kunden. Kraven ökar och det är allt färre företag som levererar på en ”utmärkt kundupplevelse/customer experience”. Detta samtidigt som allt fler företag investerar i sina kundrelationer och kundmöten på olika sätt, inte minst genom ny teknik i form av marketing automation, analytics och AI. Marknadsföreningen presenterar en session där vi sätter in CX i en strategisk kontext.

  Camilla Cramner, Loyalty Expert och grundare av LoyaltyFactory och nätverksledare Marknadsföreningens CxL nätverk ger dig 4 nycklar för att maxa kundrelationerna i en digital värld.

  Kundtjänst i dagens värld
  • Workshop
  • Rum 4

  Kundtjänst i dagens värld

  Ta del av ett pass kring hur en modern och AI-baserad kundtjänst kan förbättra och effektivisera kundtjänstinteraktioner. Få en översikt av hur AI används inom kundtjänst och vilka fördelar det kan erbjuda med utvecklade och implementerade effektiva chatbotar för att hantera vanliga kundfrågor och supportärenden. Hur kan AI användas för att skapa mer personliga och relevanta kundupplevelser genom att utnyttja data och kontextinformation och en genomgång av hur AI kan användas för att automatisera hanteringen av ärenden och supportprocesser.

  Emil Stenström, Produktchef, Kundo.

  Parallella Spår
  • 14:10 - 14:40

  Parallella Spår

  Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst. Se alternativen här under.

  Trendspaning med Alex Baker - From the Nordic to America via Europe (+Dubai)
  • Trender
  • Rum 1

  Trendspaning med Alex Baker - From the Nordic to America via Europe (+Dubai)

  How retailers and brands can navigate through tough times and be successful? Discover the traits of resilient retailers and how to adapt to exponential growth, technology and strategy. Learn how to navigate in uncertain times with exponential growth and technology disruptions.

  The past few years have been unprecedented with a pandemic, a conflict in Europe and hyperinflation. In this keynote you will hear how retailers and brands can navigate through these times while simultaneously trying to adapt to new business models, technology disruptions and new channels.
  Why is understanding generation z crucial, both within your organization and your customers?
  Which frameworks are useful to stay relevant and could be what differentiates the best from the rest?
  How can retailers and organizations understand and utilize collaboration as a tool for success?

  Alex Baker, Grundare och CEO på Retail Tech X och Nordic Retail Hub.

  Kommer AI ta mitt jobb? Hur du som ledare bör agera.
  • Ledarskap & Strategi
  • Rum 2

  Kommer AI ta mitt jobb? Hur du som ledare bör agera.

  Listan på jobb som försvinner i och med AI intåg tycks hela tiden bli längre och innehålla fler jobb. Som ledare i en organisation där flertalet arbetsuppgifter eller avdelningar finns med på dessa listor är det naturligt att personalen känner en oro för att förlora sina jobb eller känslor av att deras kompetens devalveras. Som en ledare kan du främja en kultur av livslångt lärande och kompetensutveckling. AI-teknik utvecklas ständigt och förändrar arbetslandskapet i snabb takt. Genom att erbjuda fortbildning och möjligheter till kompetensutveckling kan man hjälpa personalen att anpassa sig till de förändringar som AI medför och utnyttja tekniken på ett effektivt sätt.

  Det är därför viktigt att kommunicera till personalen att AI är avsett att underlätta och effektivisera deras arbetsuppgifter, inte ersätta dem. Så hur gör du detta på ett bra sätt, där ni som organisation fortsätter att utvecklas och använda ny teknik för att underlätta för personal utan att spä på rädslan av ett möjligt förlorat jobb.

  Patrick Couch, affärsutvecklare och AI-expert, Silo AI.

  Så har Adlibris skapat en personlig kundupplevelse bland 13 miljoner titlar
  • Ramverk & Case
  • Rum 4

  Så har Adlibris skapat en personlig kundupplevelse bland 13 miljoner titlar

  Ett smakprov på Marknadsföreningens CxL nätverk som djupdyker i området genom skarpa case och diskussioner.

  Adlibris arbetar aktivt med en förändringsresa med målet att bli mer kundcentrerade och personaliserade. Förändringen har inneburit nya IT-system, men den har också fått en stor påverkan på arbetssätt. Ta del av vilka lärdomar de gjort längs vägen!

  Lärdomar om hur ett förändringsarbete mot att bli mer kundcentrerad och personaliserad kan se ut i praktiken
  Personaliserad kommunikation omnikanal
  Ekosystem IT
  Förändrade arbetssätt

  Veronica Fras, CMO, Adlibris

   Är du en gnu eller vill du ta tag in din digitala kundupplevelse?
  • 14:40 - 15:10
  • Plenumscenen

  Är du en gnu eller vill du ta tag in din digitala kundupplevelse?

  Varför beter sig webbranschen som gnuer emellanåt och leker följa John? Ibland kan det vara bra att titta på vad andra gör men vill du leda ett marknadssegment så måste du ta lead och bryta ny mark. Dvs. att göra något som du är först med. Vad är det egentligen som styr kundmotivation och är vi verkligen rätt ute med dagens kundklubbar?

  Anders Tufvesson, Strateg, Ninetech

  Fika & Mingel
  • 15:10 - 15:30
  • Utställningen

  Fika & Mingel

  Utbyt erfarenheter och tips med branschkollegor över en fika.

  Panelsamtal: Förstå dina kunder för att ta dig till nya höjder
  • 15:30 - 16:10
  • Plenumscenen

  Panelsamtal: Förstå dina kunder för att ta dig till nya höjder

  Vad är det som skiljer en e-handel från en annan när det kommer till våra köpbeslut? Vilket betalningssätt föredrar vi när vi handlar på nätet? Att ha insikt om kundens preferenser kan vara en avgörande faktor för att göra din e-handel till en framgångssaga. Trots de oroliga tiderna, fortsätter e-handeln att växa i en stadig takt. Men vad skiljer de framgångsrika e-handlarna från de som kämpar mot motvind eller till och med måste ge upp? En avgörande faktor som har visat sig vara betydelsefull är att förstå sin målgrupp och anpassa upplevelsen och betalningsalternativen därefter.

  Frida Boisen, moderator på CX Management. Jacob Bernhardtz, Senior E-commerce Consultant , ATHOOOM. Kaisa Fexe, chef för Marknad & Affär, BankId.

  Digital transformation - från interna lösningar till kundnytta
  • 16:10 - 16:50
  • Plenumscenen

  Digital transformation - från interna lösningar till kundnytta

  Annika Elfström, Lindex CIO, sitter i samtal med Frida Boisen om de olika sätt som teknik och digitala lösningar förändrat hur företag bedriver verksamhet och interagerar med sina kunder. De berör utmaningarna och riskerna med den digitala transformationen inom handeln.

  Annika Elfström, CIO, Lindex.

  Frida Boisen avslutar och sammanfattar dagen
  • 16:50 - 17:00
  • Plenumscenen

  Frida Boisen avslutar och sammanfattar dagen

  Med sin gedigna erfarenhet som både chefredaktör och toppchef i mediebranschen har Frida ett innovativt perspektiv på hur man kan slå igenom i mediebruset och skapa framgångsrik affärsutveckling med nya digitala möjligheter.

  Frida Boisen, moderator på CX Management.

  2022 års konferensprogram

  Dag 1 - Onsdag 9 november

  Registrering och kaffe i utställningen
  • 08:00
  • Utställningen

  Registrering och kaffe i utställningen

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker
  • 08:40
  • Andrea Hartmann Jovell
  • Plenum

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker

  Andrea grundade Mingelskolan och har skrivit boken Framtoning, en handbok i personlig kommunikation för ledare i politik, offentlighet och näringsliv. Andrea är medryckande och äger ordets förmåga i uppdrag för såväl departement, riksdagsledamöter som Sveriges ledande företagsledare, kommuner, regioner och medarbetargrupper. Hon har ett lysande förbättringsmandat och beskriver sig som en hybrid mellan privat, offentlig, politik och media.

  Vikten av förtroende - så bygger du det!
  • 08:50
  • Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB
  • Plenum

  Vikten av förtroende - så bygger du det!

  Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?
  • 09:10
  • Gunnar Appelgren, Poliskommissarie, Region Stockholm
  • Plenum

  Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?

  Sverige går emot den europeiska trenden genom att skjutvapenvåld ökar. Detta visar rapporten ”Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder” från Brottsförebyggande rådet. Vilka är egentligen orsakerna, vad blir konsekvenserna och vilka åtgärder behöver vi tillsammans göra?

  Paneldebatt
  Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?
  • 09:40
  • Plenum

  Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?

  En av de avgörande frågorna är tryggheten i samhället. Vilka är egentligen de konkreta åtgärder som krävs för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre förtroende för samhället som följd?
  ● Gunnar Appelgren, Poliskommissarie, Region Stockholm
  ● Christina Kiernan Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR
  ● Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
  ● Richard Jomshof (SD)
  ● Ardalan Shekarabi (S)

  Fika & mingel i utställningen
  • 10:20
  • Utställningen

  Fika & mingel i utställningen

  Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?
  • 10:50
  • Janne Josefsson, Journalist
  • Plenum

  Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?

  Ta del av Janne Josefssons bästa tips!

  Panelsamtal
  Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?
  • 11:20
  • Panelsamtal
  • Plenum

  Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?

  Ransomware attackerna ökar explosionsartat och utomlands har angrepp mot vårdsektorn fått dödlig utgång. Ett av flera nätverk, Revil tros ligga bakom tusentals cyberattacker, bland annat det välkända svenska COOP fallet. Landets myndigheter, kommuner och regioner drabbas ofta och i vissa fall får det stora konsekvenser. Hur undviker du att din organisation drabbas och vad bör du göra om hotet blir verklighet?
  ● Josefine Östfeldt, IT-säkerhetschef, Skatteverket
  ● Richard Oehme, Senior Advisor Societal Security KnowIT
  ● Sofia Staaf Fredriksen, Informationssäkerhetssamordnare, Apoteket
  ● Jan Olsson, Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare på SC3 Swedish Cybercrime Centre, NOA
  ● Anna Lind, säkerhetsarkitekt & strategisk rådgivare, Hewlett Packard Enterprise Sverige
  ● Petter Fahlström Petter Fahlström, Chief Operations Officer (COO), Truesec Detect

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen
  • 12:10
  • Lunchrestaurangen

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen

  Parallella spår 1
  • 13:40
  • Charlotta Gustafsson, Utredare och biträdande enhetschef, BRÅ
  • Kongresshall A

  Prevention: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022 - nuläge och utvecklingsbehov

  Den 1 juli 2023 är det föreslaget att en ny lag ska träda ikraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Lagen föreslås heta Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Vad betyder lagen för din kommun och för det lokala brottsförebyggande arbetet? Vilket stöd finns för lokalt brottsförebyggande arbetet och hur kan det utvecklas?

  Parallella spår 1
  Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?
  • 13:40
  • Anna Lind, säkerhetsarkitekt & strategisk rådgivare, Hewlett Packard Enterprise Sverige
  • Lokal 201

  Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?

  En säker framtid för medborgare bygger på rätt data från rätt individ vid rätt tillfälle och med rätt befogenheter ges tillgängligt på den eller de plattformar som jag väljer tid från annan. Hur ska man skilja på den goda information och den mörka sidans bluff? Vad kan jag som sändare av offentlig och individanpassad information tänka på. Hur kan jag som mottagare säkra att det är rätt data jag tar ställning till?

  Parallella spår 1
  Risk & Kris: Hur demokratihotande är välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan?
  • 13:40
  • Christina Kiernan Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR
  • Lokal 501

  Risk & Kris: Hur demokratihotande är välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan?

  Under de senaste åren har välfärdsbrottsligheten ökat och vi har kunnat läsa om den ena skandalhärvan efter den andra kopplat till hemtjänst, anhöriganställningar, assistansverksamhet mm. I intervjuer uppger fler och fler tjänstepersoner att hoten ökar och man upplever otillåten påverkan. Detta kan leda till att tjänstepersoner inte fattar de beslut de borde, fattar andra beslut än de tänkt från början, avstår från att tillsyna eller inte gör något åt problem alls. Vad innebär detta för samhället och hur kan vi gemensamt stärka arbetet mot organiserad brottslighet och aktörer som utnyttjar vårt välfärdssamhälle?

  Parallella spår 1
  Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?
  • 13:40
  • Tommy Sköld, Säkerhetskonsult, Projsec
  • Kongresshall B

  Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?

  Vi lever i en ombytlig värld, där angriparen har en hög anpassningsförmåga. Verklighetens hotbild stämmer därför inte alltid överens med befintliga standarder och normer för den fysiska säkerheten. Är de krav som ställs på intrångsskydd tillräckliga? Vart finns incitamenten för att förhöja den egna säkerheten?

  Parallella spår 2
  Prevention: En internationell utblick
  • 14:20
  • Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
  • Kongresshall A

  Prevention: En internationell utblick

  Under de senaste åren har den inrikes säkerheten kommit alltmer i fokus. Bakgrunden är en situation med en grov och organiserad brottslighet, inklusive en omfattande gängbrottslighet med gängrelaterade mord som ligger i nivå med situationen i New York. Vid seminariet beskrivs den svenska situationen i förhållande till andra länder. Hur ser situationen ut i New York? Vilka åtgärder har aktörer gjort i Danmark. Hur ser brottsligheten ut i Nederländerna?

  Parallella spår 2
  Cybersäkerhet: När skiten träffar fläkten – om konsten att ta sig igenom en cyberattack med hedern i behåll
  • 14:20
  • Per-Johan Gelotte, It- och digitaliseringschef, Lidingö Stad
  • Lokal 201

  Cybersäkerhet: När skiten träffar fläkten – om konsten att ta sig igenom en cyberattack med hedern i behåll

  Lidingö stad utsattes våren 2019 för en cyberattack. Från den lilla, till synes oskyldiga, e-postbilagan till en fullskalig spridning av skadlig kod. Ta del av lärdomar och de viktigaste tipsen för att undvika att din organisation blir utsatt. Varför är en detaljerad rutin för krisledning så viktigt? Kommer informationssäkerhetsklassningens betydelse i en krishantering att bli tydlig?

  Alla företag och organisationer är mer eller mindre konstant under attack, men vilka är de viktigaste hygienfaktorerna att ha på plats för att minimera de faktiska konsekvenserna och för att organisationsmässigt bäst kunna ta sig igenom en fullskalig attack med hedern i behåll?

  Parallella spår 2
  Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism
  • 14:20
  • Lokal 501

  Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism

  Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. För att hjälpa yrkesverksamma att hantera oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram ett bedömningsstöd. Hur är bedömningsstödet utformat? Vilka frågor är viktiga att ställa? Vilka risk- och skyddsfaktorer bör vi vara uppmärksamma på?

  ● Edvin Sandström, fil.lic. utredare CVE
  ● Emma Holmgren, Rådgivare, CVE

  Parallella spår 2
  Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg
  • 14:20
  • Kongresshall B

  Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg

  För 1,5 år sedan tog kommunledningen i Trelleborg beslut om att inrätta Tryggare Trelleborg och där skapa direkt koppling till den högsta ledningen för att få till bättre styrning och förhoppningsvis även effekt. Samtliga insatser rörande trygghetsfrågor samlades då under ett paraply och en processledare tillsattes som ingår i en strategigrupp direkt under kommunledningen.

  Med Tryggare Trelleborg samverkar samtliga förvaltningar inom kommunen för att öka den upplevda tryggheten för invånarna. Inom ramen för Tryggare Trelleborg har det efter analyser, rapporter och kommunala politiskt fattade beslut, tagits fram 8 fokusområden. Inom varje fokusområde finns det flertalet arbetsgrupper som arbetar med operativa frågor. Sedan 2019 har kommunen arbetat med konceptet EST – Effektiv samordning för trygghet, och under våren 2022 utvecklat ett rapporteringsverktyg där alla invånare kan rapportera om upplevda otrygga platser.

  ● Sebastian Meglic, Säkerhetssamordnare, Trelleborgs kommun
  ● Sarah Søndergaard, Säkerhetssamordnare, Trelleborg, Skurup och Vellinge kommun

  Fika och mingel i utställningen
  • 14:50
  • Utställningen

  Fika och mingel i utställningen

  Tillit till polis ger mer trygghet
  • 15:20
  • Martin Lazar, Polis och föreläsare
  • Plenum

  Tillit till polis ger mer trygghet

  Martin kom till Sverige som 15-åring från Irak och berättar här om sin bakgrund, uppväxt, flyktresan, motgångar, och nya möjligheter för individer och grupper i utanförskap. Idag arbetar Martin med PAR (polis, ambulans och räddningstjänst) i Botkyrka, som han har skapat och drivit på. Hur skapar man en bättre relation mellan ungdomar och blåljuspersonal? Vilken betydelse har just inkludering och förståelse för att skapa trygghet för människor i utsatthet?

  Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter
  • 16:00
  • Jan Eliasson, Diplomat och tidigare utrikesminister samt vice generalsekreterare FN.
  • Plenum

  Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter

  Konflikter kan undvikas och en eskalerande hotfull situation kan elimineras genom tillgången till förhandling och diplomati. Ta del av klokskap och värdefulla tips kring konfliktlösning, lyssna till exempel från några av vår tids största konflikthärdar och hur de löstes genom förhandling. Njut av ett unikt möte med en av vår tids främsta diplomater och dra nytta av åratal av erfarenhet i konsten att undvika konflikter med dödlig utgång.

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen
  • 17:00
  • Plenum

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen

  Mingel i utställningen
  • 17:10
  • Utställningen

  Mingel i utställningen

  BANKETT
  Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen
  • 19:00
  • Norra Latin

  Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen

  Njut av en härlig kväll med trerätters middag, underhållning och prisutdelning av "Omfamningen". Priset delas ut till årets trygghetsskapare i samarbete med tidningen Offentliga Affärer.

  2022 års konferensprogram

  Dag 2 - Torsdag 10 november

  Registrering och kaffe i utställningen
  • 08:00
  • Utställningen

  Registrering och kaffe i utställningen

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag två
  • 08:50
  • Andrea Hartmann Jovell
  • Plenum

  Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag två

  En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige
  • 09:00
  • Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism samt regeringens särskilda utredare
  • Plenum

  En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige

  Följ med på en föreläsning som ger dig den aktuella bilden av terrorhoten mot det svenska samhället av idag. Ta del av det senaste läget i en övergripande omvärldsspaning om våldsbejakande islamism, högerextremism och den autonoma miljön. Vart finner vi de största hoten mot samhället och demokratin idag?

  Panelsamtal
  Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?
  • 09:20
  • Panelsamtal
  • Plenum

  Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?

  Jonas Trolle, regeringens särskilda utredare inleder med att berätta om sitt uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. En efterföljande panel modereras av Jonas Trolle och lyfter de högaktuella frågorna:
  - Hur samordnas alla aktörer som har olika uppdrag?
  - Går det egentligen att förhindra skolattentat?
  - Hur ser arbetet ut idag och vad görs i förebyggande syfte?

  ● Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism samt regeringens särskilda utredare.
  ● Sofia Wikman, Docent Kriminologi, Högskolan i Gävle
  ● Erik von Essen, Samordnare brottsprevention, Länsstyrelsen
  ● Lena Ljungdahl, Skolsäkerhetsexpert
  ● Marcus Hjelm, Senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism

  Fika & mingel i utställningen
  • 10:00
  • Utställningen

  Fika & mingel i utställningen

  Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng
  • 10:30
  • Anna Stråth, Åklagare i målet mot Vårbynätverket i Stockholm
  • Plenum

  Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng

  En föreläsning om hur knäckandet av den krypterade chattfunktionen EncroChat medförde att polis och åklagare kunde desarmera Vårbynätverket – ett av Sveriges farligaste kriminella gäng. Vad krävs för att lagföra medlemmarna i ett kriminellt nätverk och hur når vi dit?

  Panelsamtal
  Brottsförebyggande ansvar blir lag - så gör du!
  • 11:10
  • Panelsamtal
  • Plenum

  Brottsförebyggande ansvar blir lag - så gör du!

  Lagen ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen och har och vad innebär detta för våra kommuner? Ta del panelens konkreta tips och verktyg!

  ● Malin Ekbladh, Säkerhetschef, Trelleborgs kommun
  ● Jacob Ämtvall, statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige
  ● Karin Svanberg, Chef på BRÅs enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete
  ● Catarina Klockerud, Senior Rådgivare, Ramboll

  Hur blev dödsskjutningar bland unga män en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder?
  • 11:40
  • Evin Cetin, jurist och författare av boken "Mitt ibland oss"
  • Plenum

  Hur blev dödsskjutningar bland unga män en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder?

  I sitt jobb som advokat har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt svenska samhälle. I Mitt ibland oss träffar hon huvudpersonerna själva: dem som beställer morden, dem som lever med ett pris på sitt huvud och dem som rekryterar narkotikans barnsoldater. Genom deras berättelser kastar Cetin nytt ljus på frågan ingen verkar kunna besvara: Vad är det som händer — och går det att stoppa?

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen
  • 12:10
  • Lunchrestaurangen

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen

  Parallella spår 3
  Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna
  • 13:40
  • Janina Sabra, 2020 års vinnare av Omfamningen
  • Kongresshall A

  Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna

  I ett led att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och arbetsvillkor har Göteborgs stad i samverkan med olika aktörer skapat en dialoginriktad utbildningsverksamhet. Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen OCH att samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen under kepsen. Målet är att komma närmare varandra som individer fysiskt/socialt, och att skala av lagren av okunskap och otrygghet som upplevdes ligga mellan de olika samhällsgrupperna.

  Parallella spår 3
  Cybersäkerhet: Hur skyddar vi samhället när motståndarna är proffs?
  • 13:40
  • Aktuell Säkerhet med gäst
  • Lokal 201

  Cybersäkerhet: Hur skyddar vi samhället när motståndarna är proffs?

  Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle i grunden. Men vad gör vi när motståndarna blir duktigare? Hur skyddar vi oss från systematiska attacker som riktar sig mot vår infrastruktur som elnät, vattenförsörjning, försvar och mobilnät? Säkerhetsföretaget Basalts VD Nicklas Haglund och Akutell Säkerhets publisher pratar om hur man ska tänka om man vill ta säkerhet på allvar och skydda sin organisation mot inre och yttre hot.

  Parallella spår 3
  Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp
  • 13:40
  • Håkan Järvå, Psykolog och författare
  • Lokal 501

  Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp

  Vad är det som gör att ungdomar kan lockas in i kriminella kretsar och extremistmiljöer, hur går det till när de rekryteras och vad kan omvärlden göra för att motverka rekryteringen och motivera till avhopp?

  Parallella spår 3
  Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?
  • 13:40
  • Sofia Wikman, docent, Högskolan i Gävle
  • Kongresshall B

  Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?

  Sofia Wikman är docent i kriminologi och forskar om hot och våld i arbetslivet. År 2018 ca en månad efter attacken på Marjory Stoneman Douglas High School där 17 personer dödades, besökte hon Parkland, Florida för att studera hur man arbetar med säkerheten i amerikanska skolor.

  Parallella spår 4
  Prevention: Keeping compliance at the core of your security strategy
  • 14:20
  • Andre Lambertsen, Solutions Architect at Motorola Solutions
  • Kongresshall A

  Prevention: Keeping compliance at the core of your security strategy

  With a better understanding of good cyber security practices, companies can be more diligent when creating company policies and incorporating all security into an integrated and holistic program. Traditionally, video security and cyber security practices have been separated with separate teams, budget and practices assigned to each. What if instead, companies used the same principles to think about both? Take a moment to learn how a different approach can help to better secure your company with a video security solution that is built with cyber compliance practices.

  Parallella spår 4
  Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!
  • 14:20
  • Martin Bergling, Projektkoordinator, RISE
  • Lokal 201

  Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!

  Presentationen beskriver arbetet med innovationsnoden för cybersäkerhet, även kallad Cybernoden. Noden har idag över 100 medlemmar, både inom privat och offentlig sektor. Hur kan man som organisation och som säkerhetsmedarbetare dra nytta av Cybernodens arbete?

  Parallella spår 4
  Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?
  • 14:20
  • Mia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
  • Lokal 501

  Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?

  Bostadsrättsföreningar, staten, företag och andra organisationer. Alla dessa utsätts för utsätts för ekonomisk brottslighet. Vad är nytt inom ekobrott? Hur utnyttjas svagheter inom lagstiftning och kontrollsystem för att begå ekobrott. Vi kommer att få en genomgång av nya brottsmodus och kriminellas verktyg från Ekobrottsmyndigheten.

  Parallella spår 4
  Trygghet i praktiken: Att använda olikheter när vi samarbetar för att skapa trygghet
  • 14:20
  • Lars Brånn, Affärsområdeschef, Resiliens
  • Kongresshall B

  Trygghet i praktiken: Att använda olikheter när vi samarbetar för att skapa trygghet

  Hur kan effektivt samarbete formas? Vad innebär det att ha god lägesbild? Hur får vi med alla invånare i återskapandet av samhällskontraktet? Vilken roll har jämställdhet och mänskliga rättigheter?

  Fika och mingel i utställningen
  • 14:50
  • Utställningen

  Fika och mingel i utställningen

  Kognitiv krigsföring - Hur försöker andra länder påverka och agera som en del av deras krigföring på den hybrid arenan?
  • 15:20
  • Jörgen Holmlund, lektor, Försvarshögskolan, f.d Polisöverintendent, Rikskriminalpolisen & NOA
  • Plenum

  Kognitiv krigsföring - Hur försöker andra länder påverka och agera som en del av deras krigföring på den hybrid arenan?

  Kognitiv krigföring är den mest avancerade formen av mänsklig mental manipulation, hittills, vilket möjliggör inflytande över individuellt eller kollektivt beteende, med målet att få en taktisk eller strategisk fördel. I detta handlingsområde blir den mänskliga hjärnan slagfältet. Det eftersträvade målet är att påverka inte bara vad målen tycker, utan också hur de tänker och i slutändan hur de agerar.

  • 16:00
  • Plenum

  Moderatorn avslutar Trygg & Säker 2022