Årets konferensprogram presenteras inom kort. Håll utkik!

2022 års konferensprogram

Dag 1 - Onsdag 9 november

Registrering och kaffe i utställningen
 • 08:00
 • Utställningen

Registrering och kaffe i utställningen

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker
 • 08:40
 • Andrea Hartmann Jovell
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker

Andrea grundade Mingelskolan och har skrivit boken Framtoning, en handbok i personlig kommunikation för ledare i politik, offentlighet och näringsliv. Andrea är medryckande och äger ordets förmåga i uppdrag för såväl departement, riksdagsledamöter som Sveriges ledande företagsledare, kommuner, regioner och medarbetargrupper. Hon har ett lysande förbättringsmandat och beskriver sig som en hybrid mellan privat, offentlig, politik och media.

Vikten av förtroende - så bygger du det!
 • 08:50
 • Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB
 • Plenum

Vikten av förtroende - så bygger du det!

Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?
 • 09:10
 • Gunnar Appelgren, Poliskommissarie, Region Stockholm
 • Plenum

Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?

Sverige går emot den europeiska trenden genom att skjutvapenvåld ökar. Detta visar rapporten ”Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder” från Brottsförebyggande rådet. Vilka är egentligen orsakerna, vad blir konsekvenserna och vilka åtgärder behöver vi tillsammans göra?

Paneldebatt
Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?
 • 09:40
 • Plenum

Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?

En av de avgörande frågorna är tryggheten i samhället. Vilka är egentligen de konkreta åtgärder som krävs för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre förtroende för samhället som följd?
● Gunnar Appelgren, Poliskommissarie, Region Stockholm
● Christina Kiernan Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR
● Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
● Richard Jomshof (SD)
● Ardalan Shekarabi (S)

Fika & mingel i utställningen
 • 10:20
 • Utställningen

Fika & mingel i utställningen

Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?
 • 10:50
 • Janne Josefsson, Journalist
 • Plenum

Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?

Ta del av Janne Josefssons bästa tips!

Panelsamtal
Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?
 • 11:20
 • Panelsamtal
 • Plenum

Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?

Ransomware attackerna ökar explosionsartat och utomlands har angrepp mot vårdsektorn fått dödlig utgång. Ett av flera nätverk, Revil tros ligga bakom tusentals cyberattacker, bland annat det välkända svenska COOP fallet. Landets myndigheter, kommuner och regioner drabbas ofta och i vissa fall får det stora konsekvenser. Hur undviker du att din organisation drabbas och vad bör du göra om hotet blir verklighet?
● Josefine Östfeldt, IT-säkerhetschef, Skatteverket
● Richard Oehme, Senior Advisor Societal Security KnowIT
● Sofia Staaf Fredriksen, Informationssäkerhetssamordnare, Apoteket
● Jan Olsson, Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare på SC3 Swedish Cybercrime Centre, NOA
● Anna Lind, säkerhetsarkitekt & strategisk rådgivare, Hewlett Packard Enterprise Sverige
● Petter Fahlström Petter Fahlström, Chief Operations Officer (COO), Truesec Detect

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:10
 • Lunchrestaurangen

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår 1
 • 13:40
 • Charlotta Gustafsson, Utredare och biträdande enhetschef, BRÅ
 • Kongresshall A

Prevention: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022 - nuläge och utvecklingsbehov

Den 1 juli 2023 är det föreslaget att en ny lag ska träda ikraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Lagen föreslås heta Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Vad betyder lagen för din kommun och för det lokala brottsförebyggande arbetet? Vilket stöd finns för lokalt brottsförebyggande arbetet och hur kan det utvecklas?

Parallella spår 1
Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?
 • 13:40
 • Anna Lind, säkerhetsarkitekt & strategisk rådgivare, Hewlett Packard Enterprise Sverige
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?

En säker framtid för medborgare bygger på rätt data från rätt individ vid rätt tillfälle och med rätt befogenheter ges tillgängligt på den eller de plattformar som jag väljer tid från annan. Hur ska man skilja på den goda information och den mörka sidans bluff? Vad kan jag som sändare av offentlig och individanpassad information tänka på. Hur kan jag som mottagare säkra att det är rätt data jag tar ställning till?

Parallella spår 1
Risk & Kris: Hur demokratihotande är välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan?
 • 13:40
 • Christina Kiernan Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR
 • Lokal 501

Risk & Kris: Hur demokratihotande är välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan?

Under de senaste åren har välfärdsbrottsligheten ökat och vi har kunnat läsa om den ena skandalhärvan efter den andra kopplat till hemtjänst, anhöriganställningar, assistansverksamhet mm. I intervjuer uppger fler och fler tjänstepersoner att hoten ökar och man upplever otillåten påverkan. Detta kan leda till att tjänstepersoner inte fattar de beslut de borde, fattar andra beslut än de tänkt från början, avstår från att tillsyna eller inte gör något åt problem alls. Vad innebär detta för samhället och hur kan vi gemensamt stärka arbetet mot organiserad brottslighet och aktörer som utnyttjar vårt välfärdssamhälle?

Parallella spår 1
Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?
 • 13:40
 • Tommy Sköld, Säkerhetskonsult, Projsec
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?

Vi lever i en ombytlig värld, där angriparen har en hög anpassningsförmåga. Verklighetens hotbild stämmer därför inte alltid överens med befintliga standarder och normer för den fysiska säkerheten. Är de krav som ställs på intrångsskydd tillräckliga? Vart finns incitamenten för att förhöja den egna säkerheten?

Parallella spår 2
Prevention: En internationell utblick
 • 14:20
 • Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Kongresshall A

Prevention: En internationell utblick

Under de senaste åren har den inrikes säkerheten kommit alltmer i fokus. Bakgrunden är en situation med en grov och organiserad brottslighet, inklusive en omfattande gängbrottslighet med gängrelaterade mord som ligger i nivå med situationen i New York. Vid seminariet beskrivs den svenska situationen i förhållande till andra länder. Hur ser situationen ut i New York? Vilka åtgärder har aktörer gjort i Danmark. Hur ser brottsligheten ut i Nederländerna?

Parallella spår 2
Cybersäkerhet: När skiten träffar fläkten – om konsten att ta sig igenom en cyberattack med hedern i behåll
 • 14:20
 • Per-Johan Gelotte, It- och digitaliseringschef, Lidingö Stad
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: När skiten träffar fläkten – om konsten att ta sig igenom en cyberattack med hedern i behåll

Lidingö stad utsattes våren 2019 för en cyberattack. Från den lilla, till synes oskyldiga, e-postbilagan till en fullskalig spridning av skadlig kod. Ta del av lärdomar och de viktigaste tipsen för att undvika att din organisation blir utsatt. Varför är en detaljerad rutin för krisledning så viktigt? Kommer informationssäkerhetsklassningens betydelse i en krishantering att bli tydlig?

Alla företag och organisationer är mer eller mindre konstant under attack, men vilka är de viktigaste hygienfaktorerna att ha på plats för att minimera de faktiska konsekvenserna och för att organisationsmässigt bäst kunna ta sig igenom en fullskalig attack med hedern i behåll?

Parallella spår 2
Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism
 • 14:20
 • Lokal 501

Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. För att hjälpa yrkesverksamma att hantera oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram ett bedömningsstöd. Hur är bedömningsstödet utformat? Vilka frågor är viktiga att ställa? Vilka risk- och skyddsfaktorer bör vi vara uppmärksamma på?

● Edvin Sandström, fil.lic. utredare CVE
● Emma Holmgren, Rådgivare, CVE

Parallella spår 2
Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg
 • 14:20
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg

För 1,5 år sedan tog kommunledningen i Trelleborg beslut om att inrätta Tryggare Trelleborg och där skapa direkt koppling till den högsta ledningen för att få till bättre styrning och förhoppningsvis även effekt. Samtliga insatser rörande trygghetsfrågor samlades då under ett paraply och en processledare tillsattes som ingår i en strategigrupp direkt under kommunledningen.

Med Tryggare Trelleborg samverkar samtliga förvaltningar inom kommunen för att öka den upplevda tryggheten för invånarna. Inom ramen för Tryggare Trelleborg har det efter analyser, rapporter och kommunala politiskt fattade beslut, tagits fram 8 fokusområden. Inom varje fokusområde finns det flertalet arbetsgrupper som arbetar med operativa frågor. Sedan 2019 har kommunen arbetat med konceptet EST – Effektiv samordning för trygghet, och under våren 2022 utvecklat ett rapporteringsverktyg där alla invånare kan rapportera om upplevda otrygga platser.

● Sebastian Meglic, Säkerhetssamordnare, Trelleborgs kommun
● Sarah Søndergaard, Säkerhetssamordnare, Trelleborg, Skurup och Vellinge kommun

Fika och mingel i utställningen
 • 14:50
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Tillit till polis ger mer trygghet
 • 15:20
 • Martin Lazar, Polis och föreläsare
 • Plenum

Tillit till polis ger mer trygghet

Martin kom till Sverige som 15-åring från Irak och berättar här om sin bakgrund, uppväxt, flyktresan, motgångar, och nya möjligheter för individer och grupper i utanförskap. Idag arbetar Martin med PAR (polis, ambulans och räddningstjänst) i Botkyrka, som han har skapat och drivit på. Hur skapar man en bättre relation mellan ungdomar och blåljuspersonal? Vilken betydelse har just inkludering och förståelse för att skapa trygghet för människor i utsatthet?

Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter
 • 16:00
 • Jan Eliasson, Diplomat och tidigare utrikesminister samt vice generalsekreterare FN.
 • Plenum

Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter

Konflikter kan undvikas och en eskalerande hotfull situation kan elimineras genom tillgången till förhandling och diplomati. Ta del av klokskap och värdefulla tips kring konfliktlösning, lyssna till exempel från några av vår tids största konflikthärdar och hur de löstes genom förhandling. Njut av ett unikt möte med en av vår tids främsta diplomater och dra nytta av åratal av erfarenhet i konsten att undvika konflikter med dödlig utgång.

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen
 • 17:00
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen

Mingel i utställningen
 • 17:10
 • Utställningen

Mingel i utställningen

BANKETT
Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen
 • 19:00
 • Norra Latin

Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen

Njut av en härlig kväll med trerätters middag, underhållning och prisutdelning av "Omfamningen". Priset delas ut till årets trygghetsskapare i samarbete med tidningen Offentliga Affärer.

2022 års konferensprogram

Dag 2 - Torsdag 10 november

Registrering och kaffe i utställningen
 • 08:00
 • Utställningen

Registrering och kaffe i utställningen

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag två
 • 08:50
 • Andrea Hartmann Jovell
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag två

En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige
 • 09:00
 • Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism samt regeringens särskilda utredare
 • Plenum

En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige

Följ med på en föreläsning som ger dig den aktuella bilden av terrorhoten mot det svenska samhället av idag. Ta del av det senaste läget i en övergripande omvärldsspaning om våldsbejakande islamism, högerextremism och den autonoma miljön. Vart finner vi de största hoten mot samhället och demokratin idag?

Panelsamtal
Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?
 • 09:20
 • Panelsamtal
 • Plenum

Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?

Jonas Trolle, regeringens särskilda utredare inleder med att berätta om sitt uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. En efterföljande panel modereras av Jonas Trolle och lyfter de högaktuella frågorna:
- Hur samordnas alla aktörer som har olika uppdrag?
- Går det egentligen att förhindra skolattentat?
- Hur ser arbetet ut idag och vad görs i förebyggande syfte?

● Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism samt regeringens särskilda utredare.
● Sofia Wikman, Docent Kriminologi, Högskolan i Gävle
● Erik von Essen, Samordnare brottsprevention, Länsstyrelsen
● Lena Ljungdahl, Skolsäkerhetsexpert
● Marcus Hjelm, Senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism

Fika & mingel i utställningen
 • 10:00
 • Utställningen

Fika & mingel i utställningen

Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng
 • 10:30
 • Anna Stråth, Åklagare i målet mot Vårbynätverket i Stockholm
 • Plenum

Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng

En föreläsning om hur knäckandet av den krypterade chattfunktionen EncroChat medförde att polis och åklagare kunde desarmera Vårbynätverket – ett av Sveriges farligaste kriminella gäng. Vad krävs för att lagföra medlemmarna i ett kriminellt nätverk och hur når vi dit?

Panelsamtal
Brottsförebyggande ansvar blir lag - så gör du!
 • 11:10
 • Panelsamtal
 • Plenum

Brottsförebyggande ansvar blir lag - så gör du!

Lagen ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen och har och vad innebär detta för våra kommuner? Ta del panelens konkreta tips och verktyg!

● Malin Ekbladh, Säkerhetschef, Trelleborgs kommun
● Jacob Ämtvall, statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige
● Karin Svanberg, Chef på BRÅs enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete
● Catarina Klockerud, Senior Rådgivare, Ramboll

Hur blev dödsskjutningar bland unga män en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder?
 • 11:40
 • Evin Cetin, jurist och författare av boken "Mitt ibland oss"
 • Plenum

Hur blev dödsskjutningar bland unga män en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder?

I sitt jobb som advokat har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt svenska samhälle. I Mitt ibland oss träffar hon huvudpersonerna själva: dem som beställer morden, dem som lever med ett pris på sitt huvud och dem som rekryterar narkotikans barnsoldater. Genom deras berättelser kastar Cetin nytt ljus på frågan ingen verkar kunna besvara: Vad är det som händer — och går det att stoppa?

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:10
 • Lunchrestaurangen

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår 3
Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna
 • 13:40
 • Janina Sabra, 2020 års vinnare av Omfamningen
 • Kongresshall A

Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna

I ett led att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och arbetsvillkor har Göteborgs stad i samverkan med olika aktörer skapat en dialoginriktad utbildningsverksamhet. Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen OCH att samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen under kepsen. Målet är att komma närmare varandra som individer fysiskt/socialt, och att skala av lagren av okunskap och otrygghet som upplevdes ligga mellan de olika samhällsgrupperna.

Parallella spår 3
Cybersäkerhet: Hur skyddar vi samhället när motståndarna är proffs?
 • 13:40
 • Aktuell Säkerhet med gäst
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: Hur skyddar vi samhället när motståndarna är proffs?

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle i grunden. Men vad gör vi när motståndarna blir duktigare? Hur skyddar vi oss från systematiska attacker som riktar sig mot vår infrastruktur som elnät, vattenförsörjning, försvar och mobilnät? Säkerhetsföretaget Basalts VD Nicklas Haglund och Akutell Säkerhets publisher pratar om hur man ska tänka om man vill ta säkerhet på allvar och skydda sin organisation mot inre och yttre hot.

Parallella spår 3
Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp
 • 13:40
 • Håkan Järvå, Psykolog och författare
 • Lokal 501

Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp

Vad är det som gör att ungdomar kan lockas in i kriminella kretsar och extremistmiljöer, hur går det till när de rekryteras och vad kan omvärlden göra för att motverka rekryteringen och motivera till avhopp?

Parallella spår 3
Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?
 • 13:40
 • Sofia Wikman, docent, Högskolan i Gävle
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?

Sofia Wikman är docent i kriminologi och forskar om hot och våld i arbetslivet. År 2018 ca en månad efter attacken på Marjory Stoneman Douglas High School där 17 personer dödades, besökte hon Parkland, Florida för att studera hur man arbetar med säkerheten i amerikanska skolor.

Parallella spår 4
Prevention: Keeping compliance at the core of your security strategy
 • 14:20
 • Andre Lambertsen, Solutions Architect at Motorola Solutions
 • Kongresshall A

Prevention: Keeping compliance at the core of your security strategy

With a better understanding of good cyber security practices, companies can be more diligent when creating company policies and incorporating all security into an integrated and holistic program. Traditionally, video security and cyber security practices have been separated with separate teams, budget and practices assigned to each. What if instead, companies used the same principles to think about both? Take a moment to learn how a different approach can help to better secure your company with a video security solution that is built with cyber compliance practices.

Parallella spår 4
Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!
 • 14:20
 • Martin Bergling, Projektkoordinator, RISE
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!

Presentationen beskriver arbetet med innovationsnoden för cybersäkerhet, även kallad Cybernoden. Noden har idag över 100 medlemmar, både inom privat och offentlig sektor. Hur kan man som organisation och som säkerhetsmedarbetare dra nytta av Cybernodens arbete?

Parallella spår 4
Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?
 • 14:20
 • Mia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Lokal 501

Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?

Bostadsrättsföreningar, staten, företag och andra organisationer. Alla dessa utsätts för utsätts för ekonomisk brottslighet. Vad är nytt inom ekobrott? Hur utnyttjas svagheter inom lagstiftning och kontrollsystem för att begå ekobrott. Vi kommer att få en genomgång av nya brottsmodus och kriminellas verktyg från Ekobrottsmyndigheten.

Parallella spår 4
Trygghet i praktiken: Att använda olikheter när vi samarbetar för att skapa trygghet
 • 14:20
 • Lars Brånn, Affärsområdeschef, Resiliens
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Att använda olikheter när vi samarbetar för att skapa trygghet

Hur kan effektivt samarbete formas? Vad innebär det att ha god lägesbild? Hur får vi med alla invånare i återskapandet av samhällskontraktet? Vilken roll har jämställdhet och mänskliga rättigheter?

Fika och mingel i utställningen
 • 14:50
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Kognitiv krigsföring - Hur försöker andra länder påverka och agera som en del av deras krigföring på den hybrid arenan?
 • 15:20
 • Jörgen Holmlund, lektor, Försvarshögskolan, f.d Polisöverintendent, Rikskriminalpolisen & NOA
 • Plenum

Kognitiv krigsföring - Hur försöker andra länder påverka och agera som en del av deras krigföring på den hybrid arenan?

Kognitiv krigföring är den mest avancerade formen av mänsklig mental manipulation, hittills, vilket möjliggör inflytande över individuellt eller kollektivt beteende, med målet att få en taktisk eller strategisk fördel. I detta handlingsområde blir den mänskliga hjärnan slagfältet. Det eftersträvade målet är att påverka inte bara vad målen tycker, utan också hur de tänker och i slutändan hur de agerar.

 • 16:00
 • Plenum

Moderatorn avslutar Trygg & Säker 2022