Omfamningen 2022

 
I samband med Trygg & Säkers delas priset – ”Omfamningen” – ut till årets trygghetsskapare.
Omfamningen är ett pris med syfte att tillvarata och synliggöra individer och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.
Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris i trygghetssektorn.
Nedan presenteras de nominerade till Omfamningen 2022.
9

Bernd Jendrny & Fredrik Lundberg

Bernd har utvecklat arbetet inom Kristinehamns kommun inom området EST (effektiv samordning av trygghet) tillsammans med Polisen och Kristinehamns bostadsbolag.

Därigenom har man kunnat skapat en app för att få en bättre lägesbild genom GIS för att på så sätt koncentrera resurserna till de platser som pekas ut i händelserapporteringen. Det skapar även ett helhetstänk för att få en bättre lägesbild och inte bara gå på hörsägen.

Bernd Jendrny, Säkerhetssamordnare, Kristinehamnskommun och Fredrik Lundberg, Polisen

Wilhelm Hardt & Tomas Lindquist

Wilhelm och Tomas är två av de personer som genom sitt fokuserade och strukturerade arbete, aktivt skapat förutsättningar, för att Stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping tagits bort från Polisens lista över utsatta områden.

Naturligtvis är det fler personer som varit delaktiga i arbetet men Wilhelm och Tomas har varit tongivande i Hyresbostäders enträgna arbete för att skapa trygghet i en utsatt stadsdel.

Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig och Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping AB

2

Catarina Klockerud

Catarina är en lugn och trygg förebild som under flera år deltagit i förvaltandet och utvecklandet av Huddinge kommuns i brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet på samhällsnivå.

Hon gör alla lite starkare och bättre och hon gör det som organisatör och stöttepelare till frivilliga organisationer, till samarbetsparter som polis, räddningstjänst, socialtjänst, och fastighetsbolag. Det är ett omfattande arbete, både internt inom kommunorganisationen, och ut mot samhället. Det sker under både kontorstid och jourtid och Catarina finns alltid som stöd både i processen och i stunden.

Dessutom har hon hanterat en mångfald andra uppgifter och processer kring krisberedskap samt de flesta interna säkerhetsfrågorna.

Catarina Klockerud, trygghetssamordnare, Huddinge kommun

Balqis Lamis Khattab

I 15 år har Balqis jobbat med tryggheten i Malmö. Under dessa år har hon räddat tusentals ungdomar från gatan.

Hon har hjälpt kriminella att hitta rätt väg i livet, hon har lotsat familjer in i samhället, hjälpt barn att få större självkänsla och bistått föräldrar i att bli självförsörjande.

Hon har startat ungdomsorganisationen Möllans Basement och genom den ett trygghetsteam som är ledande med enbart tjejer och kvinnor som under hela pandemin hjälpt till att organisera staden och få alla klossar på plats. Hon har hjälpt kvinnor att ta plats för ett ännu mer jämställt Sverige.

Den här kvinnan har offrat mycket för att bygga upp en stad i trygghet och hon har lyckats.

Balqis Lamis Khattab, Projektledare/Eldsjäl/Grundare, Möllans Basement

8

Björn Bergman (Purple Flag)

Purple Flag är ett samverkansprojekt som syftar till att skapa en bättre och tryggare kvällsupplevelse i Sveriges städer och drivs av Svenska Stadskärnor.

Svenska stadskärnor är en samverkansplattform mellan offentliga, privata och civila aktörer för att skapa levande, inkluderande, tryggare och hållbara platser. 

Svenska Stadskärnor samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor, dessutom med nätverken Sveriges Centrumutvecklare och Nordic Council of Shopping Centers Sverige.

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor

Sarah Söndergaard

Sara har med sitt brinnande intresse för trygghetsfrågor, ihärdigt arbetat med att skapa bättre förutsättningar för alla som bor och vistas i kommunen.

Detta gör hon genom att hela tiden vara öppen och nyfiken på nya rön, forskning, kurser och konferenser som hon sedan överför i till den kommunala kontexten.

Hon kommer ständigt med nya idéer och har ett outtröttligt sätt att arbeta med dessa frågor som är så viktiga för en kommun.

Sarah Söndergaard, Säkerhetssamordnare, Trelleborgs kommun

4

Mohamad El-Jawad

Mohammad är gruppledare för VOX-värdarna. Han är en oerhört varm människa som brinner för att barn och ungas levnadsvillkor ska förbättras.

Han leder sitt team med stadig hand och hjärtat på rätta stället för att göra två av våra bostadsområden tryggare och trivsammare.

VOX-värdarna är ett team med sex personer mellan 20 och 37 år som finns för barnen och de unga i bostadsområdena Varberga och Oxhagen i Örebro. Värdarna arbetar på skolan, på fritidsgården, i källare, trapphus och till och med i våra hyresgästers hem. Värdarna har vid flera tillfällen löst olika konflikter mellan grannar. Genom att vara där barn och unga är får de kännedom om området och ser vilka behov som finns. Ibland agerar de mentorer, ordnar läxhjälp och hjälper de unga till en meningsfull fritid.

VOX-värdarna har efter en tragisk start på sommaren med skjutningar i området stärkt den efterföljande tiden med trygghet och vuxennärvaro alla dagar i veckan 13.00 – 22.00. Vi ser många positiva effekter av deras arbete. Bland annat bidrar de till att förbättra tilltron till myndigheter och kan lotsa behövande till stöd hos familjecentral eller socialtjänst.

De bidrar till att skapa lugn och trygghet vid till exempel en lägenhetsbrand och väldigt tydligt skadegörelsen i området har minskat markant tack vare dem.

Mohamad El-Jawad, Gruppledare VOX-värdar, Västerporten

Jessica Ekermann

Jessica är ansvarig för ett leaderprojekt för trygghet och trivsel i Flens centrum.

Mellan 2020 och 2021 genomfördes ett Leaderprojekt i Flens centrum. Projektet kallades ”Trygghet och trivsel på Violentorget genom lokal platssamverkan” och hade som mål att bygga upp en platssamverkan. Flens kommun har därför, tillsammans med Prins Wilhelmsgymnasiets elevkår och fastighetsförvaltaren till kvarteret Lästen, tagit initiativ att starta upp platssamverkan i Flen.

Platssamverkan handlar om att fastighetsägare, kommun, näringsidkare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett geografiskt avgränsat område.

Målen på lång sikt är att skapa en trygg och inkluderande plats, hålla området rent och snyggt, investera i den fysiska miljön, marknadsföra och positionera området samt arbeta med affärsutveckling av områdets verksamheter.

Jessica Ekermann, brottsförebyggande samordnare, Flens kommun

Jacob Ämtvall

Jacob Ämtvall

Stiftelsen Tryggare Sverige är nominerade för sitt stora arbete för ökad trygghet generellt och för att de tagit fram FTU (Företagens Trygghetsundersökning).

Jacob Ämtvall, statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige

FJOLÅRETS VINNARE AV

OMFAMNINGEN - Janina Sabra

I samband med Trygg & Säker delas även priset – ”Omfamningen” – ut till årets trygghetsskapare i samarbete med tidningen Offentliga Affärer.

Omfamningen är ett årligt pris med syfte att tillvarata och synliggöra människor och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.

På bild: Janina Sabra - fjolårets vinnare

Nominera din kandidat till

Omfamningen 2022